Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de basis waarop informatie (inclusief eventuele persoonlijke gegevens) die wij via deze website van u verzamelen of die u aan ons verstrekt door ons wordt verwerkt. Lees het onderstaande zorgvuldig door om inzicht te verkrijgen in onze praktijken met betrekking tot uw informatie en hoe we deze behandelen.

Universal International Music BV ("wij") verplicht zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy.

Door deze site (de "site") te bezoeken accepteert u en geeft u toestemming voor de in dit beleid beschreven praktijken (inclusief zoals periodiek bijgewerkt of gewijzigd). Als u om welke reden dan ook het niet eens bent met de bepalingen van dit beleid, dient u uw gebruik van de site onmiddellijk te staken.

Bekijk onderstaande secties voor meer informatie over ons privacybeleid:


WIE WE ZIJN

Deze site wordt beheerd Universal International Music BV, ‘s-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum. Het gebruik van de aanduiding "UMG bedrijven" in dit privacybeleid omvat Universal International Music BV, Universal Music Group ("UMG") en alle ondernemingen waarover UMG zeggenschap heeft of die zeggenschap hebben over UMG, of waarmee UMG gezamenlijk onder zeggenschap staat, inclusief dochterondernemingen, joint ventures of andere entiteiten waarin UMG een substantieel eigendomsbelang heeft. Indien u een lijst van deze entiteiten verlangt kunt u ons bereiken op de wijze zoals staat aangegeven in het onderdeel “Contact” beneden.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN

Als u de site gebruikt of contact met ons opneemt via de telefoon, e-mail, sociale media of sms, of enige andere wijze, kunnen wij de volgende informatie over u verzamelen en verwerken.

 • Informatie die u ons verstrekt, inclusief:
 • Door u op de site ingevulde formulieren;
 • Inhoud van correspondentie met u via de telefoon, e-mail of anderszins;
 • Site-registratie;
 • Abonnementen of op de site geplaatste bestellingen;
 • Deelname aan discussiegroepen of andere sociale mediafuncties op de site;
 • Deelname aan een competitie, promotie of enquête;
 • Melden van een probleem of een verzoek om ondersteuning voor de site.
 • De informatie die u ons geeft kan zijn: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële en betaalinformatie, persoonlijke beschrijving, foto's of afbeeldingen en reacties.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen
In verband met uw bezoeken aan de site kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

Technische informatie, inclusief IP-adres, login-informatie, type browser en versie, ingestelde tijdzone, typen van browserplug-ins en versies, besturingssysteem en platform;
Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL-clickstream naar, door en vanaf onze site (inclusief datum en tijdstip);

Pagina’s die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht; responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over de interactie tussen pagina's (bijv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over de gebruikte methoden om de pagina te verlaten.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U VERZAMELEN VAN ANDERE BRONNEN

Wij kunnen informatie over u ontvangen als u andere websites gebruikt die worden beheerd door UMG-bedrijven of andere diensten die door UMG-bedrijven worden geleverd. In dit geval zullen we u bij het verzamelen van de gegevens hebben geïnformeerd dat deze intern kunnen worden doorgegeven en kunnen worden gecombineerd met de op deze site verzamelde gegevens.

Bovendien werken we nauw samen met derden (bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers op het gebied van technische diensten, betalings- en verzendservices, reclamenetwerken, analytics-providers, sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, providers van zoekinformatie en kredietinformatiebureaus, derden die sign on functionaliteiten en sociale netwerken integratie mogelijk maken) en kunnen we van hen informatie over u ontvangen.

Als u er voor kiest om gebruik te maken van mogelijkheden op deze website of enige andere UMG website die verbinden met uw online profielen of social media accounts (“Gekoppelde Accounts”), kunnen wij alle informatie verzamelen die u middels de instellingen op deze Gekoppelde Accounts toestaat. Als voorbeeld, indien u middels uw Facebook account inlogt op onze website en ervoor kiest om Facebook uw informatie met ons te laten delen, kan het zijn dat wij deze informatie verzamelen. Informatie die wij met uw toestemming ontvangen van Gekoppelde Accounts kan onder andere uw email adres, naam en achternaam, locatie (woonplaats en land), geslacht, geboortedatum, likes, posts of andere sociale activiteit bevatten. Wij verzoeken u om de privacy instellingen van uw Gekoppelde Accounts te controleren om de informatie die u aan ons verstrekt te beheren.

HOE UW INFORMATIE KAN WORDEN GEBRUIKT

Wij kunnen de informatie over u op de volgende manieren gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt of door middel van Gekoppelde Accounts. Wij gebruiken deze informatie:
 • Om ons te helpen te reageren op uw vragen;
 • Om u te kunnen voorzien van informatie met betrekking tot de relevante Universal Music artiesten;
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uw contracten die wij met u zijn aangegaan en om u te voorzien van de informatie, producten en diensten waar
 • u ons om vraagt;
 • Om u te voorzien van informatie over andere door ons aangeboden goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al hebt gekocht of waarover u vragen hebt gesteld. Voordat wij dit doen vragen wij u om uw voorafgaande schriftelijke toestemming indien de relevante wetgeving dit voorschrijft;
 • Om u te voorzien van informatie over goederen en diensten die voor u mogelijk interessant zijn, of om geselecteerde derden toe te staan om dit te doen. Als u niet wilt dat we uw gegevens op deze manier gebruiken, of dat we uw gegevens voor marketingdoeleinden doorgeven aan derden, dient u het relevante vakje op het formulier waarop uw gegevens worden verzameld (het bestelformulier of registratieformulier) te selecteren;
 • Om u in te lichten over wijzigingen in onze service;
 • Om uw toegang tot de services te beheren;
 • Om u in staat te stellen om met onze site te communiceren, bijvoorbeeld door reacties te plaatsen;
 • Om u in staat te stellen om informatie van onze site te delen op sociale mediaplatformen van derden;
 • Om te voldoen aan wettelijke voorschriften en regelgeving.
 • Informatie die wij van u kunnen verzamelen. Wij gebruiken deze informatie:
 • Om onze site te beheren en voor intern gebruik, inclusief probleemoplossing, data-analyse, tests, research, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • Om onze site te verbeteren zodat de inhoud op de voor u en uw computer/apparaat meest effectieve manier wordt gepresenteerd;
 • Om u in staat te stellen om desgewenst deel te nemen aan interactieve functies van onze service;
 • Voor onze inspanningen om onze site veilig en betrouwbaar te houden;
 • Om de effectiviteit van de aan u aangeboden reclame te meten of te begrijpen en om reclame aan te bieden die voor u relevant is;
 • Om aan u en andere gebruikers van onze site suggesties en aanbevelingen te verstrekken over goederen die u of hen mogelijk zullen interesseren, als wij van u hiervoor toestemming hebben verkregen;
 • Om aan derden toe te staan om via de websites die u bezoekt gerichte reclame te leveren voor goederen of diensten die u mogelijk zullen interesseren (zie meer hierover in ons beleid voor cookies);
 • Om de voortgang van en het aantal deelnames aan competities en promoties te kunnen volgen;
 • Informatie die we ontvangen uit andere bronnen
 • Wij kunnen informatie uit andere bronnen combineren met informatie die u ons verstrekt en met informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die wij ontvangen);
OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met UMG-bedrijven [hyperlink list] en met geselecteerde derden, inclusief:

 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers, voor de uitvoering van contracten die wij met hen of met u aangaan om u te kunnen voorzien van een product of service;
 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers om u te kunnen voorzien van informatie omtrent promoties en aanbiedingen;
 • Relevante Universal Music artiesten en/of hun vertegenwoordigers;
 • Cumulatieve of geanonimiseerde of andere gegevens aan adverteerders en reclamenetwerken en social medianetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties aan u en anderen aan te bieden. Wij kunnen cumulatieve informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen om hun doelpubliek te bereiken. Wij kunnen de van u verzamelde gegevens gebruiken om ons in staat te stellen om aan de wensen van onze adverteerders tegemoet te komen door hun advertentie aan het doelpubliek te tonen;
 • Universal Music werkt met een aantal zorgvuldig geselecteerde derden (waaronder Comufy, Facebook, Twitter, Videology) die een breed aanbod van onlineoplossingen aanbieden, waaronder enkele die het mogelijk maken dat u dezelfde login gegevens kunt gebruiken over meerdere websites. Het is in gevallen noodzakelijk dat Universal Music aan deze bedrijven toegang verleent tot gelimiteerde persoonlijke informatie van onze gebruikers. In dergelijke gevallen zal Universal Music enkel de persoonlijke gegevens delen die noodzakelijk zijn voor deze bedrijven om hun functies te kunnen uitvoeren en wordt er niet toegestaan dat deze informatie voor andere doeleinden wordt gebruikt;
 • Providers van analytics en zoekmachines die ons helpen om onze site te verbeteren en te optimaliseren.
 • Wij kunnen in de volgende gevallen uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden:
 • Als wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen verkopen of verkopen kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of de bedrijfsmiddelen.
 • Als het UMG-bedrijf dat deze website beheert of vrijwel alle bedrijfsmiddelen daarvan worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonlijke gegevens van zijn klanten deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen.
 • Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens kenbaar te maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van UMG-bedrijven, onze klanten of anderen te beschermen. Dit geldt tevens voor uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in verband met beveiliging tegen fraude en vermindering van kredietrisico's.
 • Aan andere derden, nadat u hiervoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven.
OPSLAG EN OVERDRACHT VAN DATA

Alle informatie die u levert kan verwerkt en opgeslagen, overgedragen of geopend worden door entiteiten wereldwijd, zoals beschreven in dit beleid. Door uw informatie op te geven en onze site te gebruiken gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Wij hebben toepasselijke technische en organisatorische procedures geïmplementeerd om de op deze site verzamelde informatie te beveiligen.

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen in onze beveiligde servers of beveiligde diensten, die door derden namens ons worden beheerd. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met SSL-technologie. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang verleent tot bepaalde onderdelen van onze site, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volkomen veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke gegevensoverdracht gebeurt op uw eigen risico. Nadat we uw informatie hebben ontvangen gebruiken we strenge procedures en beveiligingsfuncties om ongeautoriseerde toegang tot deze informatie te verhinderen.

COOKIES

Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van de website te onderscheiden. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven bij het browsen op onze website en helpt ons om onze site te verbeteren. Zie ons cookiebeleid hieronder voor gedetailleerde informatie over cookies en andere technologieën die we gebruiken en de doeleinden voor dat gebruik.

SOCIALE MEDIA

Onze website bevat functies voor sociale media, zoals de "Vind ik leuk" knop van Facebook. Deze functies kunnen uw IP- adres verzamelen, volgen welke pagina u bezoekt op onze site en kunnen een cookie achterlaten om de functie correct te laten werken. De functies voor sociale media en widgets worden gehost door een derde of rechtstreeks gehost op onze site. Uw interactie met deze functies wordt beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat de functies levert.

U kunt op onze site inloggen met login-services, zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze services verifiëren uw identiteit en geven u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke informatie met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres om ons aanmeldingsformulier automatisch in te vullen. Services zoals Facebook Connect geven u de mogelijkheid om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te zetten om deze te delen met anderen in uw netwerk.

KINDEREN

De site richt zich niet op kinderen jonger dan 16 jaar, noch verzamelt UMG bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar, uitgezonderd informatie die wordt verstrekt door hun ouders of met toestemming van hun ouders. Als je jonger bent dan 16 jaar is het je niet toegestaan om identificeerbare persoonsgegevens op te geven aan UMG, tenzij je ouders je

hiervoor toestemming hebben gegeven en deze toestemming, voordat de informatie wordt opgegeven, op de voorschreven manier aan UMG wordt doorgegeven.

UW RECHTEN

Voor zover dit toepasselijk is onder de lokale wetgeving, kunt u een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die UMG over u bezit en kunt u navraag doen over alle ontvangers van de informatie, het doel van de verwerking, vragen dat incorrecte gegevens worden gecorrigeerd en vragen om blokkering en verwijdering van dergelijke gegevens door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Als u om deze informatie vraagt, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen door middel van een goedgekeurd identificatiebewijs.

U bent ervoor verantwoordelijk om uw informatie actueel en up-to-date te houden. U kunt uw informatie updaten door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. U hebt tevens het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken, als dit recht in de toepasselijke wetgeving is opgenomen.
Als uw persoonlijke informatie verandert, of als u niet langer behoefte hebt aan onze service, kunt u deze informatie corrigeren, updaten, wijzigen of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Op uw verzoek tot toegang zal binnen 30 dagen worden gereageerd.

Wij behouden uw informatie zolang uw account actief is, of voor zover nodig is om diensten aan u te verlenen. Wij behouden en gebruiken uw informatie waar dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. Uit respect voor uw privacy geven we u de keuze om onze nieuwsbrief of marketing e-mails niet langer te ontvangen door de instructies voor opzegging in deze e-mails te volgen, de e-mailvoorkeuren op uw pagina met accountinstellingen te openen, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Voor zover dit toepasselijk is onder de lokale wetgeving, kunt u het recht hebben om bij ons een lijst op te vragen met uw persoonlijke gegevens die wij delen met derden, alsmede informatie over die derden, als deze de persoonlijke gegevens gebruiken voor hun directe marketingdoeleinden. Wij vragen u om toestemming (voordat we uw gegevens verzamelen) als wij het voornemen hebben om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken, of om uw informatie voor marketingdoeleinden door te geven aan derden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te verhinderen uitoefenen door bepaalde selectievakjes te selecteren op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze site, nieuwsbrieven en andere communicatie kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, wijzen wij erop dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een dergelijk privacybeleid aanvaarden.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle materiële wijzigingen die in de toekomst in ons privacybeleid worden aangebracht, worden op deze pagina gepubliceerd voordat ze van kracht worden en we zullen u via de site of, indien van toepassing, per e-mail informeren. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in ons privacybeleid zijn. Deze wijzigingen worden van kracht nadat uw toestemming hiervoor is verkregen, indien dit volgens de lokale wetgeving verplicht is. Als u het niet eens bent met deze updates of wijzigingen, dient u het gebruik van de site te staken.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moet worden gericht aan info@universalmusic.nl.

Universal International Music BV, tav Business Affairs / Privacy, Postbus 1908, 1200 BX Hilversum.

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken die niet gerelateerd zijn aan het privacybeleid verzoeken wij u de contact pagina te raadplegen over hoe UMG gecontacteerd dient te worden.

Cookiebeleid

INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES EN TRACKINGTECHNOLOGIEËN

Onze website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën, zoals hieronder beschreven, om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven bij het browsen op onze website en helpt ons om onze site te verbeteren en u te kunnen voorzien van toegespitste inhoud en advertising.
Een cookie is een klein bestand met letters en getallen dat we opslaan op uw browser of op de vaste schijf van uw computer/apparaat, als u dit toestaat. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de vaste schijf van uw computer/apparaat.

Hieronder vindt u in de tabel meer informatie over de individuele cookies die we kunnen gebruiken en de doelen waarvoor we ze gebruiken:

 

Type Cookie Doel van de Cookie
Strikt Noodzakelijk Deze cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u de website en diens mogelijkheden kunt browsen. De informatie die door deze cookies verzameld wordt houdt verband met de werking van onze site, zoals bijvoorbeeld het scripten van taal en beveiligingstokens om veilige gebieden van onze site te behouden.
Prestatie/Analyserend Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe u onze site gebruikt, als voorbeeld; welke pagina’s u het meest bezoekt, of u foutmeldingen ontvangt en hoe u op de site terecht bent gekomen. Informatie die door deze cookies verzameld is wordt enkel gebruikt om voor u het gebruik van de site te verbeteren en nimmer om u te identificeren. In enkele gevallen zijn deze cookies geplaatst door derdepartijen aanbieders of diensten die het webverkeer analyseren, zoals Google Analytics.
Functionaliteit Deze cookies onthouden de keuzes die u maakt, bijvoorbeeld het land waaruit u de site bezoekt, uw taal en enige aanpassingen die u heeft gemaakt aan de tekstgrootte of andere onderdelen van webpagina’s die u kunt aanpassen, om uw gebruik van de site en uw bezoek toegespitster en aangenamer te kunnen maken. De informatie die deze cookies verzamelen kan worden geanonimiseerd en can niet worden gebruikt om uw browser activiteit op andere websites te volgen.
Targeting of Reclame Deze cookies verzamelen informatie over uw browse gewoontes en afgeleide interesses om advertering voor u relevanter te maken. Deze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een advertentie ziet te limiteren, alsmede de effectiviteit van een adverterings campagne te meten. Deze cookies worden gewoonlijk door derdepartijen adverteringsnetwerken geplaatst. Zij onthouden andere websites die u bezoekt en delen deze informatie met derdepartijen organisaties, zoals bijvoorbeeld adverteerders.
Sociale Media Deze cookies bieden de mogelijkheid om uw activiteit op onze website delen met sociale mediaorganisaties zoals Facebook en Twitter. Deze cookies liggen niet binnen onze controle. Wij verzoeken u om de privacy policies van de betreffende organisaties te raadplegen omtrent de werkwijze van deze cookies.

 

Merk op dat derden (inclusief bijvoorbeeld reclamenetwerken en externe dienstverleners, zoals services voor analyses van het webverkeer) eveneens cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of targeting-cookies.

Wij kunnen cookies gebruiken:

  • (i) Om geanonimiseerde gegevens over het gedrag van gebruikers op de site te verzamelen. Wij kunnen ook vastleggen van welke site een gebruiker afkomstig is, waar de gebruiker naartoe gaat, plus bepaalde demografische gegevens (bijv. de locatie van de gebruiker) en we kunnen deze gegevens gebruiken om het gedrag van gebruikers over meerdere sites te analyseren;
  • (ii) om pools van gebruikers te categoriseren (op geanonimiseerde basis), gebaseerd op demografische en/of gedragsinformatie en (1) dit gebruiken om onze reclame te richten op gebruikers met cookies op de websites van derden en op sites van Universal Music; (2) deze informatie gebruiken om gerichte reclame door derden toe te staan, hetzij m.b.t. reclameplaatsing die UMG heeft gekocht/geplaatst en heeft gericht op gebruikers namens derden, of m.b.t. reclame die is gekocht/geplaatst door derden en die is gericht op cookie-pools die UMG heeft "verkocht" aan deze derden.
  • Sommige van onze websites kunnen gebruik maken van Google AdSense om reclame te publiceren. Op het moment dat u op een advertentie klikt of een advertentie bekijkt zal er een cookie worden geplaatst om u te kunnen voorzien van betere advertenties die voor u interessant kunnen zijn op deze en andere websites. U heeft de mogelijkheid van een opt-out om niet langer gebruik te maken van deze cookie door de pagina voor reclame en privacy van Google te bezoeken: http://www.google.com/privacy_ads.html
  • Sommige van onze websites kunnen eveneens toestaan dat cookies en andere technologieen op uw browser worden geplaatst door onze derdepartij adverteringspartner RadiumOne. RadiumOne voorziet in advertenties die u op sommige van onze websites tegenkomt. Indien u meer te weten wilt komen over de wat voor informatie RadiumOne verzamelt, hoe die informatie gebruik wordt, welke maatregelen zij neemt om die informatie te beschermen, en uw keuzes omtrent de verzameling en het gebruik van die informatie (alsmede de opt-out mogelijkheden) verwijzen wij u naar http://radiumone.com/about/privacy.html . Om het gebruik van RadiumOne’s cookies te kunnen blokkeren verwijzen wij u naar http://www.radiumone.com/about/privacy.html#opting_out.
  • Ga naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen.
  • De meeste internetbrowsers zijn dusdanig ingesteld dat deze automatisch cookies toestaan. Echter, indien u cookies (of soortgelijke technologieën) wenst te willen weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de help en supportpagina van uw internet browser voor instructies omtrent het blokkeren of verwijderen van cookies. Houdt er rekening mee dat u mogelijk geen optimaal gebruik zou kunnen maken van alle mogelijkheden op onze website, waaronder bepaalde gepersonaliseerde opties, indien u cookies blokkeert of verwijderd.
  • Voor meer informatie omtrent het beheren van cookies, verwijzen wij u naar www.allaboutcookies.org of bezoek www.youronlinechoices.eu , deze voorziet in meer informatie omtrent gedragsgericht adverteren en online privacy.

   Webbakens

   Wij, of onze derdepartij partners, kunnen gebruik maken van een softwaretechnologie die webbakens worden genoemd (ook bekend als webbugs, clear gifs of pixels) en die ons helpt te begrijpen welke inhoud effectief is, bijvoorbeeld door het aantal gebruikers te tellen dat deze pagina’s bezocht heeft. Webbakens zijn kleine grafische afbeeldingen met een unieke identificatie, die in functie vergelijkbaar zijn met cookies en ons laten weten wanneer inhoud is bekeken. In tegenstelling tot cookies die op de computer / het apparaat van een gebruiker worden opgeslagen, worden webbakens onzichtbaar ingebed op webpagina’s. Wij, of onze derdepartij partners, kunnen de door webbakens verzamelde informatie koppelen aan de andere informatie die we van u verzamelen.

   Vragen

   Als u een vraagt heeft over ons cookiebeleid, stuur dan een e-mail naar info@universalmusic.nl met “Cookiebeleid / Business Affairs” als het onderwerp van uw e-mail.

   Hilversum, 1 december 2020
   © 2020 Universal International Music BV. Alle rechten voorbehouden.

   Subheading

   Heading for your section

   Description for your section.

   Button label